Hoe vaak denk jij "Kon ik op het moment zelf maar bedenken wat ik wilde zeggen!". Hoe vaak komt het voor dat je je na een gesprek niet gehoord voelt? Of heb je net het gevoel dat anderen op een andere golflengte spreken? Of wil je net dat je kinderen luisteren naar wat je ├ęcht zegt? Heb je het gevoel dat je partner en jij een andere taal spreken?

Dan kunnen wij je helpen. Dankzij onze expertise binnen de communicatie kunnen wij je begeleiden om je stem weer terug te vinden.
Maja is altijd al gefascineerd geweest door taal, taalgebruik en hoe taal een effect kan hebben op een situatie. Na haar studies Taal- en Letterkunde kwam ze terecht in de media waarnaast ze zich bleef verdiepen in geweldloze communicatie en onvoorwaardelijk ouderschap. Intussen is ze gespecialiseerd in lezingen en workshops over dit onderwerp.


Dankzij de hoogbegaafdheid van haar eigen kinderen, is ze in het bijzonder bezig met (het belang van) onvoorwaarlijke communicatie met hoogbegaafde kinderen.